Marko Umberger odhaja, vajeti prevzel Andrej Slapar

Krovno slovensko teniško organizacijo bo naslednja štiri leta vodil Andrej Slapar. Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav je bil na današnji redni letni skupščini Teniške zveze Slovenije izvoljen s prepričljivo večino. Dosedanji prvi mož zveze Marko Umberger po 12-letih predsednikovanja ostaja v upravnem odboru TZS kot častni predsednik. Na skupščini Teniške zveze Slovenije je bila ob rednem pregledu delovanja TZS, finančnega poročila in predstavitvi številnih projektov v ospredju točka izvolitve novega predsednika. Kot edini kandidat za novo štiri letno obdobje je bil izvoljen Andrej Slapar, ki je na čelu Zavarovalnice Triglav od leta 2013. Ljubitelj tenisa in teniški igralec že od najstniških let je po izvolitvi in sprejemu predsednikovanja TZS dejal:” Veseli me, da sem postal (novi) predsednik Teniške zveze Slovenije. Verjamem, da bomo skupaj z ekipo nadaljevali uspešno delo. Ocenjujem, da imamo potenciale in priložnosti za razvoj te teniške panoge, predvsem med mladimi in v smeri popularizacije tenisa. Naša želja je še okrepiti položaj tenisa v Sloveniji in mednarodnem prostoru ter nadgraditi delovanje krovne teniške organizacije.” Novi predsednik TZS, Andrej Slapar, položaj tenisa in delovanje teniške zveze spremlja že vrsto let in verjame, da lahko pripomore k uspešnosti in nadgrajevanju TZS na vseh ključnih področjih. Smatra, da bi bilo potrebno največ energije usmeriti v nadgradnjo učinkovitosti in vzdržnosti delovanja organizacije, ciljno pridobivanje partnerjev, uspešnejše trženje in rast marketinških sredstev tenisa, sodelovanje z odločevalci na državni in lokalni ravni, zvišanje kakovosti izvajanja programov TZS, vzpostavitev sistema nadstandardnega zavarovanja kategoriziranih tekmovalcev, nadgradnjo podobe in položaja tenisa v slovenskem in mednarodnem prostoru. Nekdanji predsednik TZS in zdajšnji častni predsednik, Marko Umberger, bo v novi vlogi kot član upravnega odbora. Na skupščini je bilo podeljeno posthumno priznanje za častnega člana TZS, gospodu Antonu Grosmanu, ki je kot donedavni predsednik nadzornega odbora skrbel za nemoteno delovanje in ogromno pripomogel k uspešnosti in napredku TZS. V slovenskem tenisu je pustil velik pečat saj je postavljal temelje tekmovalnih in drugih pravilnikov, jakostnih lestvic, finančnega poslovanja, registracij in podobno. Priznanje sta vidno ganjena prevzela njegova žena in sin. Posebno priznanje za uspešno 20-letno delovanje teniškega kluba pa je prejel TK Portovald iz Novega mesta. Sočasno z izvolitvijo za predsednika TZS je Andrej Slapar izbral posameznike, ki bodo sodelovali v najbolj pomembnih organih Teniške zveze Slovenije. Fotografije Vida Ponikvarja si lahko ogledate v fotogaleriji. Seznam organov in članov si lahko ogledate

Via: Marko Umberger odhaja, vajeti prevzel Andrej Slapar