Tenis šola po začetnem tečaju

V tenis šolo iz tega začetnega brezplačnega tečaja se je vpisalo pet otrok.

Treningi se pričnejo v četrtek, 06.08.2015 od 8,00 – 9,00 ure.

V začetku bodo potekali 4x na mesec.

Nadaljnji termini se bodo uskladili s trenerko Stašo.