VABILO za redni občni zbor Teniškega kluba Rogaška Crystal

Vabimo vas, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Teniškega kluba Rogaška Crystal, ki bo v ponedeljek, dne 05.12.2022 ob 17.00 uri v prostorih restavracije Sonce. Prosimo, da o sklicu obvestite tudi člane TK, s katerimi kontaktirate.

Dnevni red:

1/ Izvolitev delovnih teles občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar in 2 overitelja                             zapisnika)

2/ Ugotovitev sklepčnosti

3/ Poročila o delu kluba v letih 2019, 2020 in 2021

4/ Razprava po poročilih o delu kluba v letih 2019, 2020 in 2021

5/ Predlog sprememb Statuta kluba

6/ Volitve organov kluba

7/ Program dela kluba za leto 2023

8/ Razprava o programu dela kluba za leto 2023

9/ Potrditev članarine za leto 2023

10/ Razno

Letna poročila o poslovanju kluba v letih 2019, 2020 in 2021 bodo na vpogled eno uro pred začetkom občnega zbora v prostoru, kjer bo potekal občni zbor.

Na občnem zboru bomo razpravljali o nekaterih pomembnih vprašanjih v zvezi z nadaljnjim delovanjem kluba, zato vas prosimo, da si skušate oblikovati svoje poglede na problematiko, o kateri bomo razpravljali in jo tukaj navajamo:

a/ ali ste za to, da klub pridobi nova igrišča na drugi lokaciji ali pa se aktivnosti še naprej odvijajo na najetih igriščih podjetja Gobec d.o.o. ?

b/ kako vidite novo vodenje kluba in kako pridobiti finančna sredstva?

c/ ali podpirate naročanje (rezerviranje) igrišč z on – line aplikacijo?

Rogaška Slatina, 20.11.2022

                                                                                                Izvršni odbor TK Rogaška Crystal